Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω·εάν τις ακούση της φωνής μου, και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού.» Αποκάλυψις γ΄20

Τα σοβαρά αλλά και γεμάτα αγάπη αυτά λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού απευθύνονται στον καθένα από μας. Η σκέψη ότι ο παντοδύναμος Κύριος φέρεται με τέτοια τρυφερότητα απέναντί μας θα πρέπει να μας συγκινεί. Πόσο επιθυμεί την κοινωνία με τον άνθρωπο!

Όταν η πόρτα της σωτηρίας τελικά κλείσει για πάντα, το χτύπημα αυτό του Χριστού θα παύσει. Και αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Τότε θα είναι πολύ αργά. Δεν θα ακούγεται πια η πρόσκληση της αγάπης του Θεού. Σήμερα καλεί καθένα που θέλει να πάει σ΄ Αυτόν και να πάρει σωτηρία και αιώνια ζωή. Τι ευκαιρία! Τι προνόμιο!

Αν ακόμη δεν έχεις ανοίξει την καρδιά σου στον Χριστό, κάντο αμέσως τώρα. Αργότερα μπορεί να είναι για πάντα χαμένη η ευκαιρία!

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα