Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ΄έμπροσθεν των οφθαλμών μου· παύσατε πράττοντες το κακόν, μάθετε να πράττητε το καλόν· Ησαΐας α΄16,17.

Πόσοι άνθρωποι στην κοινωνία μας δεν έχουν παραστρατήσει ή κινδυνεύουν να παραστρατήσουν! Οι αριθμοί δείχνουν να αυξάνουν συνεχώς, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων στην ηλικία ατόμων. Επιστρατεύονται κοινωνικοί λειτουργοί προκειμένου να περιβάλουν με αγάπη και ενδιαφέρον τα άτομα αυτά, και να τους δώσουν κάποια αίσθηση ασφάλειας καθώς φροντίζουν για την καθημερινότητά τους. Πόση υπομονή, πείρα και θάρρος απαιτεί ένα τέτοιο λειτούργημα! Αναφορές σχετικές με τα αποτελέσματα παρουσιάζουν κάποιες μικρές επιτυχίες, αλλά συγχρόνως και πολλή πικρή απογοήτευση. Μεταξύ των ενήλικων το έργο είναι ακόμη πιο δύσκολο.
«Μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν!» Η απαίτηση αυτή από τον δίκαιο Θεό μας αφορά τον καθένα από μας. Να πράττουμε το καλό και να εκζητούμε κρίση όχι μόνο πότε πότε και ανάλογα με την περίσταση, αλλά συνεχώς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Πολλοί προσπάθησαν, αλλά κατέθεσαν απελπισμένοι τα όπλα. Άλλοι ούτε καν σκέφτηκαν να επιχειρήσουν. Αυτό όμως που τώρα πρέπει να τονιστεί είναι πως τα κριτήρια που καλούμαστε να ικανοποιήσουμε δεν είναι δικά μας, αλλά του Θεού. Οσοδήποτε κι αν είναι το παραγόμενο κοινωνικό έργο, όποιας ποιότητας και όποιου βαθμού, δεν μπορεί ποτέ να επιφέρει το αποτέλεσμα μιας πλήρους μεταβολής που απαιτεί ο Θεός. Μπορεί όμως να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την χρεοκοπημένη κατάστασή μας.
Ο Θεός δεν αρχίζει με μια λίστα απαιτήσεων στα πλαίσια των καλών έργων, αλλά βάζει μπροστά μας τη δική του συνταγή και αξίωση: λουστείτε και καθαριστείτε, και πάψτε να κάνετε πονηρά έργα. Μόνο έτσι και τότε μπορείτε να μάθετε να κάνετε το καλό. Μην κάνετε το δεύτερο βήμα πριν να κάνετε το πρώτο! Ο καθαρισμός που ο Θεός ζητάει από μας ως προϋπόθεση για μια ζωή που θα Τον τιμά συνδέεται με το αίμα του Ιησού Χριστού, του μόνο Αναμάρτητου, ο Οποίος πέθανε στο σταυρό του Γολγοθά για όλους τους αμαρτωλούς, και καθαρίζει και σώζει καθένα που πιστεύει σ΄ Αυτόν.
(Μετάφραση Μ.Μπ. από Ημερολόγιο The Good Seed 2005, Oct 4)


Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα