Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Πάροικος είμαι…και παρεπίδημος» Ψαλ.λθ΄12

ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ;

Ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο για τη δόξα Του. Υπάρχει τίποτε πιο λογικό απ΄ αυτό; Ο Θεός είναι Θεός τάξης και ιεραρχίας. Έχει θεσπίσει νόμους τόσο στον ηθικό όσο και στον φυσικό κόσμο. Η κορωνίδα της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατά την εικόνα του Δημιουργού. Αυτό σημαίνει πώς ο άνθρωπος είναι προσωπικότητα, έχει διάνοια, συναισθήματα, βούληση. Το κυριότερο είναι η ελεύθερη βούληση βάσει της οποίας απαιτεί και αξιώνει ο Θεός υπακοή στους νόμους Του εκ μέρους του ανθρώπου. Κι εδώ βρίσκεται όλος ο παραλογισμός του ανθρώπου. Σέβεται τους φυσικούς νόμους και περιφρονεί τους ηθικούς. Και αυτό συμβαίνει γιατί η παραβίαση των φυσικών νόμων έχει συνέπειες που φαίνονται πάντοτε, αργά ή γρήγορα, έμμεσα ή άμεσα, σ΄ αυτή τη ζωή, ενώ η συνέπειες της παραβίασης των ηθικών νόμων, ακόμη κι όταν έρχονται σ΄ αυτή τη ζωή, μπορούν να παρερμηνευτούν και να μη ληφθεί το μήνυμά τους. Όμως η Βίβλος μας λέει ότι κάποια μέρα να σταθούμε όλοι μπροστά στον Δημιουργό. Όσοι δεχόμαστε τώρα με πίστη τον Χριστό για προσωπικό μας Σωτήρα δεν αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενο κρίσης και καταδίκης. Κρίθηκε και καταδικάστηκε για μας ο Χριστός στον Σταυρό. Όσοι όμως απορρίπτουν τον Χριστό ή αδιαφορούν κάποια μέρα θα τον αντιμετωπίσουν ως Κριτή. Εσύ αναγνώστη δεν βλέπεις την άπειρη διαφορά; Δεν νομίζεις πως πρέπει να δεχθείς τον Χριστό για προσωπικό σου Σωτήρα και να σωθείς αιώνια; Μακάρι να δεις την μεγάλη ανάγκη της ψυχής σου και να πιστέψεις στον Χριστό.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα