Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Τον δε…Ιησούν βλέπομεν, δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον» Εβραίους β΄9Γύρω στα μέσα του πρώτου μ.Χ. αιώνα χιλιάδες Ιουδαίοι της Παλαιστίνης είχαν πιστέψει στον Χριστό. Αυτοί ήταν οι παραλήπτες της προς Εβραίους Επιστολής. Δεν ήταν πολύ πριν αντιμετωπίσουν σκληρούς διωγμούς για την πίστη τους τόσο από τους συμπατριώτες τους όσο και από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Πολλοί έχασαν τη ζωής τους ως μάρτυρες, και άλλοι πουλήθηκαν ως δούλοι. Όλα αυτά έκαναν πολλούς από τους πιστούς να αποθαρρύνονται, και μερικούς μάλιστα να σκέφτονται να γυρίσουν πίσω στον Ιουδαϊσμό.

Με την Επιστολή τούτη πολλοί απ΄ αυτούς του Ιουδαίους Χριστιανούς που διώκονταν για την πίστη τους στον Χριστό παρηγορήθηκαν, ενθαρρύνθηκαν και στερεώθηκαν στην πίστη. Και για να αναθερμάνει τις καρδιές τους για τον Λυτρωτή τους Χριστό, η συγκινητική αυτή Επιστολή παρουσιάζει τις τελειότητες του Χριστού από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα.

Ο Χριστός είναι μεγαλύτερος απ΄ όλους τους προφήτες και τους αγγέλους και ασύγκριτα ανώτερος από τον Μωυσή, τον Ααρών και τον Ιησού του Ναυή. Τα πολλά ζώα που θυσιάζονταν κάτω από την Ιουδαϊκή Οικονομία δεν ήταν παρά η σκιά της μιας θυσίας του Ιησού Χριστού στον σταυρό του Γολγοθά. Οι θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν ούτε μια αμαρτία. Ήταν απλώς μια υπόμνηση πως η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και έδειχναν το έργο της λύτρωσης που ο Θεός επρόκειτο να τελέσει με τη θυσία του Χριστού.

Ο Θεός έστειλε στη γη τον Υιό Του, ο οποίος δεν έκανε ποτέ ούτε μια αμαρτία. Η ζωή Του επιδοκιμάστηκε από τον Θεό και Πατέρα Του. Γι΄ αυτό μπόρεσε να γίνει ο Σωτήρας των αμαρτωλών. Η προσφορά Του έγινε μια φορά και δεν είναι ανάγκη να επαναλαμβάνεται. Ήταν και είναι επαρκής για τη σωτηρία όλων εκείνων που πιστεύουν σ΄ Αυτόν και στο έργο Του. Όλοι οι άνθρωποι, ως αμαρτωλοί, καλούνται να διεκδικήσουν με πίστη τη μοναδική αυτή θυσία για τους εαυτούς τους.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα