Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

"...δεν είμαι άξιος να ονομασθώ υιός σου" Λουκ.ιε΄19

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΥ ΣΩΘΗΚΕ

Το 1777 ο Σουηδός ποιητής Σούμπαρτ έμεινε φυλακισμένος 10 χρόνια. Στο κελί του γνώρισε την αμαρτωλότητά του και βασανίστηκε από τη συνείδησή του. Γράφει δε τα εξής: "Ο Άδης πρέπει να είναι μέσα στον άνθρωπο, γιατί αισθάνομαι τις φλόγες του και ζήτησα από τον φύλακά μου πολλές φορές να μου φέρει μια σταγόνα νερό, μόνο λίγη ανακούφιση. Μέσα στην απελπισία μου πήρα κάποια μέρα τη Βίβλο, την άνοιξα και έβαλα το καιόμενο κεφάλι μου στο μέρος που είχα ανοίξει. Χωρίς να το διαβάσω φώναξα: 'Έτσι ας πεθάνω, Κριτή του κόσμου, με τον πύρινο λόγο κάτω από το μάγουλό μου!' Καθώς κοίταξα τη σελίδα είδα την ιστορία του άσωτου γιού στο Λουκά ιε΄. Τη διάβασα με ψυχή που πέθαινε από πείνα. Η αόρατη δύναμη του Θεού μπήκε στην ψυχή μου. Με φωτεινή ελπίδα, η ψυχή μου ανέβηκε σαν με φτερά. Τα δάκρυα κύλησαν στα μάτια μου υγραίνοντας τις σελίδες του βιβλίου. Μετά από πολύ κλάμα το φως της χάριτος του Θεού διαχύθηκε στην καρδιά μου και στάθηκα στο πάτωμα του κελιού μου εν ειρήνη με τον Θεό".

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα