Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε…» Φιλιπ.δ΄4


Κάποιος χριστιανός έγραφε: «Να είσθε γεμάτοι χαρά και θα δείχνετε στα βλέμματα όλων την αξιαγάπητη πλευρά της ευσέβειας. Δεν θα ήθελα να φορέσω το κοστούμι μου ανάποδα ώστε να φαίνονται οι ραφές. Ωστόσο αυτό είναι που κάνουν μερικοί χριστιανοί. Μην έχετε το ύφος ότι θεωρείτε την ευσέβεια σαν φάρμακο που θα το παρατούσατε, εάν μπορούσατε. Εάν η θρησκεία σας σάς προκαλεί αηδία, φοβούμαι ότι δεν είναι η αληθινή. Η ευσέβεια είναι κοντινός γείτονας της αγαλλίασης. Ξεριζώστε την επιπολαιότητα, αλλά καλλιεργείστε τη χαρά. Έτσι θα κερδίσετε κι άλλες καρδιές στον Ιησού».

Ο χριστιανός αρνείται να γευτεί τις χαρές που του προσφέρει ο κόσμος. Αλλά αυτό δεν του αποστερεί τίποτα, γιατί αυτές δεν τον ελκύουν πια. Έχει άλλες χαρές που έχουν τις πηγές τους μακριά από τα λιβάδια της Αιγύπτου. Προέρχονται από τον ουρανό. Δεν ξεσπάνε σ΄ ένα θορυβώδες γέλιο. Φωτίζουν το πρόσωπο μ΄ ένα χαμόγελο γλυκό, που πηγάζει από μια καρδιά λυτρωμένη και γεμάτη με τη γαλήνη του Χριστού.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα