Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, Ότι σήμερον έγεινε σωτηρία εις τον οίκον τούτον, καθότι και αυτός υιός του Αβραάμ είναι. Διότι ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήση και να σώση το απολωλός.» Λουκ. ιθ΄9,10.


Ο Ζακχαίος ήταν αρχιτελώνης. Εισέπραττε φόρους από τους ομοεθνείς του για λογαριασμό του Ρωμαίου κατακτητή. Οι συμπατριώτες του τον μισούσαν γι΄αυτό και τον περιφρονούσαν. Άκουσε ότι από την Ιεριχώ, την πόλη του, περνούσε ο Ιησούς, τον οποίο τόσο πολύ ήθελε να δεί. Είχε όμως ένα φυσικό μειονέκτημα: ήταν κοντός το ανάστημα. Δεν μπορούσε να κοιτάξει πάνω από τον όχλο που συνόδευε τον Ιησού. Δεν άργησε όμως να υπερπηδήσει το εμπόδιο αυτό, γιατί η επιθυμία του να δει τον Ιησού τον έκαιγε. Έτσι σκαρφάλωσε πάνω σε ένα δέντρο.

Δεν μας λέει ο Λουκάς αν αυτός είδε τον Ιησού από εκεί, μας λέει όμως ότι ο Ιησούς είδε αυτόν, τον Ζακχαίο, και τον φώναξε να κατεβεί γρήγορα γιατί θα έμενε την ημέρα εκείνη στο σπίτι του. Ο Ζακχαίος πήρε πολύ περισσότερο από ό,τι περίμενε. Είναι όμως ο Ζακχαίος αντιπροσωπευτικός τύπος πολλών ανθρώπων. Ενδιαφέρονται για την ιστορία και ένα μέρος της διδασκαλίας του Ιησού. Το θεωρούν ένα μεγάλο διδάσκαλο και ιδρυτή μιας μεγάλης θρησκείας. Τίποτε περισσότερο. Αρνούνται να τον δεχτούν ως τον Υιό του Θεού που ήρθε από τον ουρανό για να τους σώσει. Δεν παραδέχονται ότι είναι αμαρτωλοί. Έτσι ενώ ο Χριστός ήρθε «Να ζητήση και να σώση το απολωλός» αυτοί επιμένουν στην απιστία και στην άρνηση, με αποτέλεσμα να βρίσκονται κάτω από την οργή του Θεού.

Από κάποιο σημείο κι έπειτα όμως ο Ζακχαίος παύει να τους αντιπροσωπεύει. Όταν ο Χριστός πήγε στο σπίτι του ο Ζακχαίος έδειξε ζωντανά σημάδια ειλικρινούς μετάνοιας και ο Χριστός είπε τα λόγια της επικεφαλίδας. Ο Ζακχαίος σώθηκε. Εσύ αναγνώστη αυτού του σημειώματος θα κάνεις ό,τι έκανε αυτός για να σωθείς, ή θα επιμείνεις στην άρνηση και την απιστία; Μακάρι να μιμηθείς τον Ζακχαίο!

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα