Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Όστις πίη εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα· αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» Ιωάν.δ΄14

ΠΛΗΡΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σ΄ ένα παραθαλάσσιο μέρος της Φλόριδας διαπιστώθηκε η ύπαρξη μιας πηγής με γλυκό νερό, στην οποία πήγαιναν και έπιναν τα θαλασσοπούλια. Για χιλιετίες ίσως η παλίρροια χτυπούσε την ακτή κατά ένα τρόπο που η άμμος από την οποία βγαίνει το γλυκό νερό εξαφανίζεται κάτω από το νερό της θάλασσας. Όταν η θάλασσα αποσύρεται η πηγή του γλυκού νερού εμφανίζεται πάλι και κυλάει στη θέση της. Κανένα παλιρροϊκό κύμα δεν μπόρεσε να την καταργήσει. Ο Κύριος Ιησούς μίλησε για μια πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον. Αυτή βρίσκεται σ΄ όποιον πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι Σωτήρας του. Ο πιστός κάποτε βουλιάζει από τα κύματα των δοκιμασιών και δυσκολιών που τον χτυπούν ώστε να φοβάται μήπως χάθηκε η πηγή. Όχι όμως, ποτέ! Αυτή η πηγή έχει την προέλευσή της στην καρδιά του Θεού. Γι΄ αυτό θα αναβλύζει αιώνια!

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα