Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Αλλά θέλει τις ειπεί, Πώς ανασταίνονται οι νεκροί; Και με ποίον σώμα έρχονται; Άφρον, εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται, εάν δεν αποθάνη. Και εκείνο το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλλει να γείνη, αλλά γυμνόν κόκκον σίτου τυχόν, ή τινός των λοιπών. Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς ηθέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα». Α΄Κορινθ. ιε΄35-38
Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ

Κάποιος Χριστιανός επιστήμονας έλεγε: «Αν φυτέψετε ένα σπόρο καρπουζιού, με τη βοήθεια των συστατικών του χώματος, του ήλιου και του νερού, θα γίνει καρπουζιά που θα βγάλει καρπούζια που θα έχουν και αυτά σπόρους. Με τη βοήθεια των μαθηματικών μπορείτε να βρείτε με τον ένα σπόρο πόσα κιλά καρπούζι θα έχετε και πόσους σπόρους. Πού βρήκε ο μικρός σπόρος του καρπουζιού αυτή τη δύναμη; Πώς ο σπόρος γίνεται καρπούζι;» Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει εξήγηση. Παρά το μυστήριο όμως όλοι απολαμβάνουμε το καρπούζι.

Ο Θεός μας έδωσε τόσα πράγματα για να τα χρησιμοποιούμε. Μας δίνει και την αναγκαία γνώση πώς να τα χρησιμοποιούμε, και την αλήθεια ότι εκείνο που μας αποκαλύπτει για την αγάπη Του και το ενδιαφέρον Του για μας, είναι άπειρα πιο σπουδαίο για την ευτυχία μας από το να καταλάβουμε τα μυστήρια της φύσης.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα