Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

`
‘Ενας μάρτυρας του Χριστού, καθώς ο δήμιός του ετοιμαζόταν να τον εκτελέσει, κοιτώντας τον κατάματα, με το θάρρος και τη σιγουριά που η πίστη στον ζωντανό Χριστό του έδινε, του είπε: «Μου αφαιρείς μια ζωή που δεν μπορώ να την κρατήσω και μου δίνεις μια άλλη που ποτέ δεν πρόκειται να τη χάσω. Μου παίρνεις οβολούς μηδαμινής αξίας και μου δίνεις θησαυρούς ανεκτίμητους». Η ιστορία του Χριστιανισμού έχει να παρουσιάσει αναρίθμητα παραδείγματα προβάτων του Χριστού που οδηγούνταν στη σφαγή ψάλλοντας και δοξάζοντας τον Καλό τους Ποιμένα. Και μπροστά σ΄ ένα τέτοιο θαύμα δεν ήταν λίγα και τα εκτελεστικά όργανα των σφαγέων που λύγιζαν και δέχονταν τη χριστιανική πίστη. Μια τέτοια πίστη και βεβαιότητα καμία θρησκεία ή φιλοσοφία ή ιδεολογία δεν μπορεί να δώσει. Είναι δώρο του Θεού σε εκείνους που δέχονται τον Χριστό, και είναι πιο πολύτιμο απ΄ οτιδήποτε άλλο.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα