Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Εάν τα επίγεια σας είπον, και δεν πιστεύητε, πώς, εάν σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει;» Ιωάν. γ΄12.

Μέχρι τώρα ο Χριστός είχε μιλήσει στον Νικόδημο για τη «νέα γέννηση». Επρόκειτο για μια από τις επίγειες ευλογίες που ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Ισραήλ. Με το παράδειγμα αυτό ο Κύριος δείχνει πως χωρίς εσωτερική αλλαγή, δηλαδή αναγέννηση, κανένας δεν μπορεί να μπεί στη βασιλεία του Θεού. Με τον προφήτη Ιεζεκιήλ ο Θεός είχε υποσχεθεί στον Ισραήλ ότι κάποια μέρα θα τον ξαναμάζευε από τα διάφορα έθνη όπου λόγω της αποστασίας του τον είχε διασκορπίσει. Θα τους καθάριζε από κάθε αδικία και ανομία και θα τους έδινε μια καινούργια καρδιά και ένα καινούργιο πνεύμα (πρβ. Ιεζεκιήλ λς΄24-27). Μόνο έτσι θα μπορούσε ο λαός Ισραήλ να κληρονομήσει τις επαγγελίες του Θεού που αφορούσαν στην πνευματική και αιώνια βασιλεία Του.

Ο Νικόδημος δεν μπόρεσε να καταλάβει τι του έλεγε ο μεγάλος Διδάσκαλος, γι΄ αυτό και πρόβαλε την ένσταση, ότι κανένας δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του ώστε να γεννηθεί για δεύτερη φορά. Έτσι αν αυτός, μαζί με πολλούς άλλους Ιουδαίους, δεν μπορούσαν να συλλάβουν το νόημα αυτού του επίγειου ζητήματος, πώς ήταν δυνατόν να καταλάβουν όταν ο Κύριος τους μιλούσε για επουράνια πράγματα; Και στη συνέχεια ο Κύριος μίλησε και γι΄ αυτά. Πριν απ΄ όλα όμως έπρεπε να επισημάνει την αναγκαιότητα του θανάτου Του. Αναφέρθηκε στο χάλκινο φίδι που έφτιαξε, σύμφωνα με την υπόδειξη του Θεού, και ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο, λέγοντας: «Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου· δια να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ιωάν. γ΄14,15). Με πίστη σ΄ Αυτόν όλοι μπορούν να πάρουν αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εννοούν και να απολαμβάνουν τις ουράνιες αλήθειες και πραγματικότητες. Τους φέρνει σε κοινωνία με τον Θεό, γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι «ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος» (Α΄Ιωάν. ε΄20). Η σφαίρα της ευλογίας που συνδέεται με την αιώνια ζωή είναι πέρα από κάθε μέτρο. Και αυτή είναι η ζωή που ο Θεός επιθυμεί να χαρίσει σ΄ όλους εκείνους που καταφεύγουν με πίστη στο Πρόσωπο του Υιού Του, του Ιησού Χριστού.

(Ελεύθερη μετάφραση από: Τhe Good Seed, 2005, Sept. 9)

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα