Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Τα πάντα είναι υμών, σεις δε του Χριστού, ο δε Χριστός, του Θεού» Α΄Κορινθ.γ΄22,23
ΟΛΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

Η παντοδυναμία, η παντογνωσία, η πανσοφία και η πανταχού παρουσία του Χριστού θα τίθενται σε ενέργεια για να βοηθούν εμάς που πιστεύουμε σ΄ Αυτόν. Η χάρη Του, η πιστότητά Του, η αγάπη Του που είναι οι στύλοι του ναού της σωτηρίας, μας δόθηκαν για μερίδα αιώνιας κληρονομιάς. Όλη η τρυφερότητα της καρδιάς του Σωτήρα μας, όλη η δύναμη του βραχίονά Του είναι για μας. Ολόκληρος ο Χριστός μας δόθηκε για το υπέρτατο καλό μας. Η σοφία Του θα μας κατευθύνει. Η γνώση Του θα μας οδηγεί, η δύναμή Του θα μας προστατεύει, η δικαιοσύνη Του θα εγγυάται για μας, η αγάπη Του θα μας θερμαίνει και θα μας ενθαρρύνει. Όλα αυτά είναι για μας, να όλα! Πόσο είναι γλυκό να κατέχουμε τον Ιησού και να απευθυνόμαστε πάντα σ΄ Αυτόν με εκείνη την απόλυτη εμπιστοσύνη ώστε να μη του ζητήσουμε παρά εκείνο που υποσχέθηκε και εκείνο που στην αγάπη Του και δύναμή Του, είναι πάντα έτοιμος να μας δίνει

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα