Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Οδόν ειρήνης δεν εγνώρισαν» Ρωμ. γ΄17

ΕΙΡΗΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ

Ο Λόγος του Θεού λέει καθαρά ότι για να έχει ο άνθρωπος ειρήνη με τους άλλους πρέπει πρώτα να έχει ειρήνη με τον Θεό. Διότι η αμαρτία κατέστρεψε την ειρήνη του ανθρώπου με τον Θεό. Είναι η αμαρτία επίσης που κάνει τους ανθρώπους να πολεμούν ο ένας τον άλλο και να διαπράττουν οτιδήποτε άσχημο και κακό. Έτσι αυτό το σοβαρότατο θέμα της αμαρτίας πρέπει να τακτοποιηθεί. Και η αμαρτία τακτοποιείται μόνον όταν αναγνωρίσουμε την ύπαρξή της μέσα μας και την φέρουμε στον Γολγοθά μπροστά στα ματωμένα πόδια του μόνου Λυτρωτή, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τότε θα έχουμε αληθινή ειρήνη με τον Θεό, ειρήνη μέσα μας, ειρήνη και γύρω μας. Μη περιμένεις να έρθουν οι μεγάλοι σε συμφωνία για να εκζητήσεις εσύ την ειρήνη σου με τον Θεό. Αυτό είναι θέμα ατομικό και προσωπικό. Θα νοιώθεις ασφαλής μόνο αν εμπιστευθείς την ψυχή σου στα παντοδύναμα χέρια του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα