Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

"...ενόμισας ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια χρημάτων" Πράξ. η΄20

Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΕΤΑΙ

Επισκέφτηκε κάποιος πλούσιος, που όμως τον απασχολούσε η σωτηρία της ψυχής του, ένα ευσεβή ιεροκήρυκα. Τον ρώτησε τι έπρεπε να κάνει για να γίνει ευτυχισμένος. Ο ιεροκήρυκας έδειξε σ΄αυτόν τον δρόμο προς τον Γολγοθά και του παρουσίασε την αξία του αίματος του Χριστού. Όταν ο πλούσιος άκουσε όλ΄αυτά, έφυγε βιαστικά με την παρατήρηση ότι θα έδινε πρόθυμα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά δεν μπορούσε να πιστέψει στο αίμα που χύθηκε στο Γολγοθά. Τι είναι ο άνθρωπος! Είναι πρόθυμος να δώσει τα χρήματά του, να υποβληθεί σε κόπους, να κάνει θυσίες, για να σώσει την ψυχή του, αλλά τη σωτηρία του Χριστού την απορρίπτει, γιατί του φαίνεται αντίθετη με τη λογική, απλοϊκή, σκληρή, και τόσα άλλα. Με τη θυσία του Χριστού στο σταυρό ο Θεός έδειξε αφενός την αγάπη Του για τον αμαρτωλό άνθρωπο, και αφετέρου την άτεγκτη δικαιοσύνη Του. Με τη θυσία του Χριστού, που ήταν εθελοντική και όχι υποχρεωτική, τακτοποιήθηκε η εκκρεμότητα της αμαρτίας που τόση αναστάτωση έφερε στο ηθικό σύμπαν. Με τη θυσία του Χριστού, το αναμάρτητό αίμα Του που πρόσφερε, τιμωρήθηκε η αμαρτία και δικαιώθηκε ο αμαρτωλός. Τώρα όμως, η δικαίωση αυτή, αν και από την πλευρά του Θεού προσφέρεται σε κάθε αμαρτωλό, από την πλευρά του ανθρώπου ωφελεί μόνον εκείνους που με πίστη δέχονται τον Χριστό ως ατομικό τους Σωτήρα. Χωρίς αυτή την πίστη ευτυχία σ΄αυτή τη ζωή δεν υπάρχει. Χωρίς τον Χριστό όλος ο κόσμος, με όλα του τα πλούτη, ένα αμαρτωλό δεν μπορεί να σώσει. Η θυσία του Χριστού κατέφερε ακόμη κι ένα καίριο χτύπημα στην υπερηφάνεια του ανθρώπου. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς, εμείς έχουμε ανάγκη απ΄Αυτόν. Αν δεν δεχθείς τον Χριστό εσύ θα υποφέρεις αιώνια. Μη αντιμετωπίζεις με επιπολαιότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Δέξου τον Χριστό. Θα πάρεις σωτηρία και αιώνια ζωή. Μακάρι να το κάνεις.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα