Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού;» Ησαΐας η΄19.


Ποιος δεν θέλει να μάθει κάτι για το μέλλον! Για παράδειγμα, δεν θα ήθελες να ξέρεις την επαγγελματική σου πορεία, τις οικογενειακές σου συνθήκες κλπ? Δυστυχώς όμως από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι ζητούσαν βοήθεια σε τέτοια και άλλα παρόμοια ερωτήματα από σκοτεινές πηγές όπως τη μαγεία και αστρολογία· και κάνουν το ίδιο και σήμερα. Σίγουρα δεν πιστεύεις σοβαρά ότι ωροσκόπια ή άλλα τέτοια μπορούν να σου δώσουν κάποιες ασφαλείς πληροφορίες για το μέλλον? Το μέλλον το γνωρίζει μόνο ένας, ο Θεός. Να τι είπε: «Ερωτάτε με δια τα μέλλοντα…» (Ησαΐας με΄11).

Πρέπει να ξέρουμε πως ο λόγος του Θεού διαιρεί τους ανθρώπους σε δυο κατηγορίες. Είναι εκείνοι που επιστρέφουν στον Θεό με πίστη και κάποια μέρα θα κατοικήσουν στην παρουσία Του, στην αιώνια χαρά και μακαριότητα. Και είναι και οι άλλοι που δεν πιστεύουν στο ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, οι οποίοι «θέλουσι τιμωρηθή με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου, και από της δόξης της δυνάμεως αυτού» (πρβλ. Β΄Θεσσαλονικείς α΄ 8,9). Και αναφορικά με το μέλλον σου, πρέπει να αποσαφηνιστεί πρώτα απ΄ όλα το σημείο τούτο:

«Εγώ είμαι το φως του κόσμου», είπε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. «όστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.» (Ιωάνν. η΄12). Γι΄ αυτό κάνε το βήμα από το σκοτάδι στο φως με το να δεχτείς τον Κύριο Ιησού Χριστό ως Σωτήρα και Λυτρωτή σου. Αυτό θα τακτοποιήσει το ζήτημα του αιώνιου μέλλοντός σου, και σε θέματα μικρότερης σημασίας θα έχεις οδηγία και βοήθεια με την καθημερινή προσευχή σου σ΄ Αυτόν. Ο φόβος και η περιέργεια θα δώσουν τη θέση τους στην εμπιστοσύνη και στο αίσθημα ασφάλειας.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα