Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος» Ησ. α΄18

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ένας εκκλησιαστικός ύμνος λέει: «Ευλογητός Συ, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου». Σ΄ αυτόν τον ύμνο εκφράζεται η αίσθηση της ανάγκης του καθενός ανθρώπου να διδαχθεί από τον Θεόν τα δικαιώματά Του. Ποιά όμως θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι τα δικαιώματα του Κυρίου; Ας αναφέρουμε μερικά. 1) Να αναγνωρίζουμε τη σοφία και τη δύναμή Του στη Δημιουργία 2) Να αναγνωρίζουμε ότι όλα όσα απολαμβάνουμε είναι δώρα Του 3) Να αναγνωρίζουμε ότι μας έφερε στον κόσμο για να Τον γνωρίσουμε. Είναι δικαίωμά Του, αλλά και τιμή μεγάλη για μας, να απαιτεί να συνάψουμε προσωπική σχέση μαζί Του 4) Να γνωρίσουμε τον Χριστόν που από αγάπη για μας ο Θεός Τον έστειλε στον κόσμο και έγινε Σωτήρας μας στο Γολγοθά και να ανταποκριθούμε πιστεύοντας σ΄ Αυτόν ως τον δικό μας προσωπικό και ατομικό Σωτήρα, και παραχωρώντας Του τη ζωή μας χωρίς καμία επιφύλαξη. Αυτό σημαίνει σωτηρία ψυχής και αιώνια ζωή.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα