Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις…Φοβερόν είναι το να πέση τις εις χείρας Θεού ζώντος…Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον» Εβρ.θ΄27, ι΄31, ιβ΄29

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΟΥ

Ένας χριστιανός κήρυττε σε ανοιχτό χώρο. «Πού είναι η κόλαση;» φώναξε κάποιος από το ακροατήριο. Ο χριστιανός χωρίς να ταραχθεί από αυτή την κοροϊδευτική διακοπή συνέχισε να προειδοποιεί τους ακροατές του για την κρίση που πρόκειται να έρθει σε λίγο πάνω σ΄ όλο τον κόσμο, και τους παρακαλούσε να δεχτούν τη σωτηρία που ο Θεός τους πρόσφερε με τον Ιησού Χριστό. «Πού είναι η κόλαση;» επανέλαβε ο είρωνας. Και συνέχισε: «Σας έκανα μια ερώτηση στην οποία όπως φαίνεται δεν μπορείτε να μου απαντήσετε!» «Όχι, βέβαια,» είπε ο χριστιανός κήρυκας, «η κόλαση βρίσκεται στο τέλος του δρόμου κάθε ανθρώπου που τον διανύει χωρίς τον Χριστό και τη Σωτηρία Του». Και ο είρωνας εκείνος άνθρωπος βουβάθηκε! Φίλε αναγνώστη, πρόσεξε καλά τα λόγια που υπάρχουν από την Αγία Γραφή στην αρχή του σημερινού μας σημειώματος. Μη περιμένεις να φτάσεις στο τέλος του δρόμου, θα είναι πολύ αργά, ετοιμάσου τώρα. Ο Χριστός έκανε και για σένα μια μεγάλη σωτηρία με τη θυσία Του στον Γολγοθά. Πίστεψε σ΄ Αυτόν με την καρδιά σου και θα σωθείς αιώνια.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα