Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο, λέγοντες προς εαυτούς, Και τις δύναται να σωθή; Εμβλέψαν δε εις αυτούς ο Ιησούς, λ΄λεγει, Παρά ανθρώποις είναι αδύνατον, αλλ’ ουχί παρά τω Θεώ· διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά τω Θεώ» Μάρκ. ι΄26,27.

Ένα πουλί με σπασμένο φτερό είναι πραγματικά κάτι το αξιολύπητο. Το βλέπεις να προσπαθεί ξανά και ξανά να πετάξει χωρίς να το κατορθώνει. Έτσι το σίγουρο είναι ότι σ΄ αυτή την κατάσταση είναι χαμένο. Ή θα ψοφήσει από την εξάντληση, το κρύο, την πείνα κλπ., ή θα γίνει βορά κάποιας γάτας ή κάποιου άλλου τέτοιου εχθρού.
Ο άνθρωπος που έπεσε στην αμαρτία – και σ΄ αυτή την κατηγορία ανήκουμε όλοι, εφόσον έχουμε γεννηθεί αμαρτωλοί από τους γονείς μας, και επιπλέον αμαρτάνουμε σχεδόν συνεχώς – μοιάζει μ΄ ένα πουλί με σπασμένη φτερούγα. Από την ανθρώπινη πλευρά η περίπτωση δεν έχει ελπίδα. Δεν είμαστε τίποτε παρά η λεία του Σατανά.
Οι ανεπιτυχείς προσπάθειες του πουλιού να πετάξει αντιστοιχούν στις διάφορες θρησκείες των οποίων κύριος σκοπός είναι να δείξουν το δρόμο της επιστροφής στον Θεό, που δεν είναι παρά μια μάταιη επιδίωξη από πριν καταδικασμένη.
Η κατάστασή μας θα ήταν σίγουρα απελπιστική, αν ο παντοδύναμος Θεός δεν είχε επέμβει και προμηθέψει μέσο και τρόπο σωτηρίας. Και το έκανε αυτό από αγάπη. «Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, δια να ζήσωμεν δι΄ αυτού. Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ΄ αυτός ηγάπησεν ημάς, και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών» (Α΄Ιωάν. δ΄9,10). Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Υιός. Αυτός πέθανε στον σταυρό του Γολγοθά. Όλοι όσοι πιστεύουν σ΄ Αυτόν ως τον Σωτήρα τους παίρνουν την ευλογία του ιλασμού, δηλαδή της λύτρωσης. Αποφεύγουν την κρίση και αποκτούν ζωή αιώνια.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα