Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Έχομεν ισχυράν παρηγορίαν οι καταφυγόντες εις το να κρατήσωμεν την προκειμένην ελπίδα την οποίαν έχομεν ως άγκυραν της ψυχής ασφαλή τε και βεβαίαν» Εβρ. ς΄18,19


Στη Σουηδία μια γυναίκα μεγάλης ευσέβειας μετά από αρρώστια έπεσε σε κώμα. Ξαφνικά άνοιξε τα μάτια της και παρατηρώντας γύρω της φώναξε «Χαιρετείστε τους φίλους μου και πέστε τους ότι η γέφυρα κρατάει καλά!». Έκλεισε τα μάτια της και αναχώρησε για τον Σωτήρα της. Ναι, «η γέφυρα κρατάει καλά». Είναι στέρεη, θεμελιωμένη στη βεβαιότητα του λόγου του Θεού. Είναι η γέφυρα της πίστεως, της ζωής. Όταν φτάσουμε εκεί, δεν βλέπουμε ακόμη την άλλη όχθη και μπορεί να μας φαίνεται δύσκολο να τη διασχίσουμε. Αλλά ένα χέρι που βοηθάει, που ξέρουμε καλά, αυτό που τρυπήθηκε για μας στο Γολγοθά, μας πιάνει για να μας κρατήσει. Μας φέρνει στην κατοικία του φωτός, στην ειρήνη, στην ευτυχία. Αλλά για να περάσεις χωρίς φόβο τη γέφυρα που τελειώνει την πορεία σου εδώ κάτω, πρέπει να γνωρίσεις τον Ιησού Σωτήρα σου. Πρέπει να έλθεις σ΄ Αυτόν με τις αμαρτίες σου, την καρδιά σου συντριμμένη, αλλά γεμάτη πίστη.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα