Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Όστις είναι εν Χριστώ είναι νέον κτίσμα…» Β΄ Κορ. ε΄ 10
ΤΕΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η σωτηρία την οποία ο Χριστός πραγματοποίησε με τη θυσία Του στον σταυρό, όπως οι Γραφές μας την περιγράφουν, έχει δύο όψεις. Η μία είναι σωτηρία από και η άλλη σωτηρία για. Πρώτα, δηλαδή, σωζόμαστε από την αμαρτία και τον θάνατο. «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» διαβάζουμε στο Ρωμ. ς΄23, και στο Ιεζ. ιη΄ 4
διαβάζουμε: «η ψυχή η αμαρτήσασα αύτη θέλει αποθάνει». Η Γραφή επίσης μας λέει πως ο Χριστός πέθανε στη θέση μας στο σταυρό, για να μην έρθουμε εμείς ποτέ σε κρίση και τιμωρία. Όποιος πιστεύει σε μένα σε κρίση δεν έρχεται, είπε ο Χριστός (Ιωάν. δ΄24). Αλλά, όπως και στην αρχή είπαμε, δεν σωζόμαστε δια του Χριστού μόνον από την αμαρτία και τον θάνατο, αλλά και για μια νέα ζωή, άφθονη ζωή, αιώνια ζωή που αρχίζει από τώρα εδώ για να μη τελειώσει ποτέ. «Το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού» (Ρωμ. ς΄23). Ό,τι κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Αυτή την τέλεια σωτηρία, αγαπητέ αναγνώστη, δεν θα τη δεχτείς; Ο Θεός με αγάπη σε καλεί και σε περιμένει. Μη αρνηθείς και μη αμελήσεις. Είναι θέμα πολύ σοβαρό! Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα