Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν» Πράξ.ς΄7

Η ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ

Κατά την καταστροφική έκρηξη του Βεζούβιου το έτος 79 μ.Χ. οι πόλεις Πομπηία και Χερκουλάνομ θάφτηκαν κάτω από τη λάβα και τις στάχτες που εκτοξεύτηκαν από το ηφαίστειο. Η Πομπηία ήρθε σχεδόν ολόκληρη στο φως χάρη στις διάφορες συστηματικές ανασκαφές και οι ανακαλύψεις ήταν εκπληκτικές. Ολόκληρα πετρωμένα σώματα ανθρώπων και ζώων ήρθαν στην επιφάνεια. Μεταξύ αυτών ήταν και το σώμα ενός στρατιώτη που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι ειδικοί συμπέραναν από τη θέση του ότι ήταν σκοπός σ΄ ένα σημαντικό κτίριο. Φανταστείτε τη σκηνή! Ο ήλιος έχει σκοτιστεί και μια ελαφριά βροχή στάχτης έχει αρχίσει να πέφτει. Ο στρατιώτης πιστός στο καθήκον μένει ακίνητος στη θέση του! Η παράξενη και μακάβρια αυτή βροχή όλο και πυκνώνει υψώνοντας συνεχώς το στρώμα της στον χώρο γύρω από τον στρατιώτη-σκοπό. Εκείνος αντί, βλέποντας τον κίνδυνο, ν΄ απομακρυνθεί τρέχοντας, μένει ακίνητος στη θέση του. Πιστός στο καθήκον και τις διαταγές των ανωτέρων του, πεθαίνει από ασφυξία όρθιος! Ας μιλήσει το παράδειγμα αυτού του στρατιώτη της Πομπηίας σε πολλούς από μας, στρατιώτες του Χριστού. Άραγε εμείς είμαστε το ίδιο πιστοί στον Αρχηγό μας και στην πίστη «ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους;»

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα