Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«ΜΑΚΑΡΙΟΣ εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία» Ψαλμ. λβ΄1

Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να είναι ποτέ ευτυχισμένος. Ακόμη κι όταν έχει όλες τις προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν μ΄ αυτή τη ζωή. Μέσα του υπάρχει ο φόβος, η αβεβαιότητα, η ενοχή. Τα αισθήματα αυτά μπορεί να ποικίλουν σε βαθμό στον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο, είναι όμως κοινά και πηγάζουν από την αμαρτωλότητα και την ενοχή του ανθρώπου ενώπιον του Θεού. Αντίδοτο μόνο ένα υπάρχει: η συγχώρηση. Αυτή την έχει εξασφαλίσει η αγάπη του Θεού με τη θυσία του Χριστού στο σταυρό. Ο ένοχος δεν μπορεί να κάνει τίποτε ώστε να απαλλαγεί από την καταδίκη. Του δίνεται χάρη με ένα μόνο όρο: να πιστέψει στον Ιησού Χριστό. Δηλαδή να Τον δεχτεί ως προσωπικό του Σωτήρα. Τότε σώζεται και γίνεται και θα είναι αιώνια ευτυχισμένος. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το έχεις δεχτεί;

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα