Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

"Τα μαρτύριά σου βεβαίως είναι η τρυφή μου και οι σύμβουλοί μου" Ψαλ. ριθ΄24

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η λέξη "μαρτύρια" που χρησιμοποιείται σ΄αυτό το μέρος του λόγου του Θεού, σημαίνει εκείνα τα οποία ο Θεός μαρτυρεί σ΄εμάς, εκείνα που φέρνει στην ακοή μας και στο πνεύμα μας. Αυτά είναι εκείνα που μας λέει για τη ζωή μας και τον εαυτό Του. Βέβαια στη ζωή μας αντιμετωπίζουμε συχνά πολλά και δύσκολα προβλήματα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να ενεργήσουμε. Χρειαζόμαστε τότε συμβουλές ασφαλείς και ορθές. Ο άνθρωπος ο εμπνευσμένος από τον Θεό μας γράφει τα λόγια του σημερινού χωρίου και ομολογεί σ΄εμάς, και βεβαιώνει, την πείρα του. Λέει ότι ο λόγος του Θεού είναι γι΄αυτόν σύμβουλος. Ερχόμαστε τώρα και στη δική μας πείρα και την πείρα πολλών που εκτιμούν τον λόγον του Θεού και έχουν πιστέψει στην αυθεντικότητά του. Και βεβαιώνουμε κι εμείς ότι για κάθε πρόβλημα υπάρχει απάντηση στον λόγον του Θεού. Έτσι ο αξιόπιστος και σοφός σύμβουλός μας είναι ο λόγος του Θεού.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα