Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«…Ιδού τα πάντα ματαιότης και θλίψις πνεύματος» Εκκλ.β΄4

Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑ

Ο βασιλιάς Σολομών αγαπούσε τα έργα τέχνης και τα μεγάλα επιτεύγματα όπως οικοδομήματα, κήπους, αμπελώνες κλπ. Είχε και τα μέσα να πραγματοποιεί τα σχέδιά του και να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η σοφία και τα πλούτη του ήσαν και είναι παροιμιώδη. Όμως παρόλα αυτά, όταν στάθηκε για λίγο και σκέφτηκε, είπε: «Τα πάντα ματαιότης και θλίψις πνεύματος». Οι επιτυχίες, η μάθηση, τα πλούτη, δεν κάνουν ευτυχισμένο κανένα. Τη ματαιοδοξία και την υπερηφάνεια καλλιεργούν και αυξάνουν. Έχουμε άραγε δίκιο να είμαστε έτσι; Όχι, βέβαια! Δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα γυαλιστερές σαπουνόφουσκες που σύντομα θα σκάσουν; Άλλωστε, τι απ΄ αυτά μπορεί να γεμίσει την καρδιά μας; Δεν ήταν άδεια η καρδιά του Σολομώντα παρόλα αυτά που είχε και απολάμβανε; Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο γυμνός και γυμνός φεύγει. Η καρδιά του ανθρώπου – και φυσικά δεν εννοούμε το όργανο του σώματος – γεμίζει μόνο με την παρουσία του Δημιουργού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να την κάνει να αισθάνεται ευτυχισμένη και γεμάτη. Μόνο όταν ο άνθρωπος αναγνωρίσει την αμαρτωλότητά του και δεχθεί για προσωπικό του Σωτήρα τον Χριστό θα πλημμυρίσει η καρδιά του από τη χαρά και την ειρήνη του Θεού.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα