Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν·ο Μονογενής Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν.» Ιωάνν. α΄18Δεν είναι λίγοι εκείνοι που δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον για τον Θεό ακόμη και σήμερα. Αλλά ποιος είναι ο Θεός; Και πώς είναι; Παρόμοιες ερωτήσεις εγείρονται μόλις οι άνθρωποι αρχίσουν να μελετούν και ερευνούν για τον Θεό. Και αισθάνονται πως αυτές οι ερωτήσεις επηρεάζουν ολόκληρη τη ζωή τους.

Ο τρόπος για να γνωρίσει κανείς τον Θεό, μέχρις ενός βαθμού φυσικά, βρίσκεται στη δημιουργία που μας περιβάλλει. Δεν υπάρχει καλόπιστος άνθρωπος που δεν βλέπει σ΄ αυτόν τον υπέροχο κόσμο την υπογραφή του Δημιουργού, του Θεού. Μεγάλοι επιστήμονες έχουν δηλώσει πολλά σχετικά με τη μαρτυρία της δημιουργίας για τον Θεό. Ο Κέπλερ, θεμελιωτής της ουράνιας μηχανικής, έλεγε: «Στη Δημιουργία εγγίζω τον ίδιο τον Δημιουργό με τα χέρια μου». Ο Δαβίδ λέει: «ΟΙ ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού.» (Ψαλμός ιθ΄1).

Η φανέρωση του Θεού στη φύση όμως, είναι οπωσδήποτε ελλιπής. Και προκειμένου ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό στον βαθμό που του ήταν αναγκαίο για να μετανοήσει και συνάψει προσωπική σχέση μαζί Του, χρειαζόταν μια πληρέστερη αποκάλυψη, η οποία μας ήρθε μέσω του Υιού, του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.

Τώρα κανένας δεν μπορεί να επικαλεσθεί άγνοια. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει στη Βίβλο και να γνωρίσει τον Θεό, όπως ο Χριστός μας Τον φανέρωσε. Αυτή η φανέρωση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι αρκετή προκειμένου ο αμαρτωλός άνθρωπος να πιστέψει και να σωθεί.

Έτσι, ο Χριστός είπε: «Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα». Στο πρόσωπο του Χριστού και στη θυσία Του έχουμε ό,τι μας χρειάζεται για να σωθούμε. «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον·» (Ιωάνν. γ΄36).

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα