Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Γίνεσθε δε εκτελεστεί του λόγου και μη μόνον ακροαταί απατώντες εαυτούς» Ιάκ.α΄22

ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ

Το Ευαγγέλιο χωρίζεται σε δυο μέρη: Το δογματικό και το πρακτικό. Μ΄ άλλα λόγια το πρώτο είναι να το πιστέψουμε και το δεύτερο είναι να το ζήσουμε. Και τα δυο αυτά είναι αναπόσπαστα και το ίδιο σημαντικά. Η σειρά όμως είναι πολύ βασική και σπουδαία. Πρώτα καλούμαστε να πιστέψουμε στο ευαγγέλιο και κατόπιν να συμμορφωθούμε και να ζήσουμε σύμφωνα μ΄ αυτό. Και τα δυο γίνονται ταυτόχρονα. Δυστυχώς ο Σατανάς έχει κατορθώσει να επιφέρει ακριβώς αυτή την ανατροπή, ή ακόμη και τη διαστροφή στο μεγάλο αυτό δώρο του Θεού. Πολλοί κατ΄ όνομα Χριστιανοί δίνουν την έμφαση στην πίστη και παραγνωρίζουν εντελώς τη ζωή, και άλλοι τονίζουν τα καλά έργα και τη ζωή και αρνούνται την πίστη. Όμως Ευαγγέλιο είναι και τα δυο μέρη. Το ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη του Θεού προς σωτηρία σε καθένα που πιστεύει. Και όποιος δέχεται το ευαγγέλιο γίνεται νέο κτίσμα και παιδί του Θεού. Η ζωή του αλλάζει, ζητάει τα άνω και έχει κοινωνία με τον Θεό. Η σωτηρία δίνει στον αμαρτωλό τη δύναμη να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι θαύμα που μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Δοξασμένο το όνομά Του.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα