Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Ο λόγος του Κυρίου μένει εις τον αιώνα» Α΄ Πέτρου. α΄25

Ο Πέιν, ένας άγγλος αθεϊστής του 18ου αιώνα, έλεγε «Εγώ θα εξαφανίσω τη Βίβλο». Πέρασαν χρόνια από τότε. Ο Πέιν πέθανε απογοητευμένος γιατί μέχρι τότε η Αγία Γραφή όχι μόνο δεν εξαφανιζόταν, αλλά έκανε άλματα κυκλοφορίας τέτοια που τον είχαν παταγωδώς διαψεύσει. Τι θα έλεγε άραγε αν ζούσε σήμερα. Πιο άλλο βιβλίο μπορεί να συγκριθεί με τη Βίβλο στις μεταφράσεις και την κυκλοφορία. Σε περίπου 3.000 γλώσσες και διαλέκτους έχει μεταφραστεί ολόκληρη ή κάποια τμήματά της. Πολλές απ΄ αυτές τις γλώσσες και διαλέκτους απέκτησαν γραφικούς χαρακτήρες για πρώτη φορά μόνο γι΄ αυτόν τον σκοπό. ΄Εργο τεράστιο των ανθρώπων που έταξαν τους εαυτούς τους στην υπηρεσία της διάδοσης του λόγου του Θεού. Ο ιδρυτής του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ, και πρώτος πρωθυπουργός του, Μπεν Γκουριόν, ανακοινώνοντας την ίδρυση από το ραδιόφωνο στις 16 Μαΐου του 1948, διάβασε το λζ΄ κεφάλαιο του Ιεζεκιήλ που μιλάει για τα ξερά κόκκαλα που πήραν ζωή, εφαρμόζοντας την προφητεία στο γεγονός της ημέρας. Ναι, ο λόγος του Κυρίου μένει στον αιώνα.

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα