Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία

"...Το ευαγγέλιον του Χριστού...είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα"(Ρωμ.α΄16)

 

"Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι."

Ιωαν. δ'24

 

Το μήνυμα της ημέρας

«Δεν υπάρχει δι’ ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πρ. δ΄12).

Η ομολογία ενός Κινέζου: «Ήμουν 25 χρονών όταν αναγνώρισα ότι τα είδωλα δεν ήσαν καλά και ότι δεν θα εύρισκα ποτέ εκείνο που θα μπορούσε να με κάνει ευτυχισμένο μέσα στους ναούς μας. Τότε είδα τον ήλιο σαν μια σφαίρα από φωτιά και φώναξα: « Ω ήλιε, πάρε το φορτίο από την καρδιά μου». Την προσευχή αυτή συνέχισα να την κάνω κάθε μέρα, αλλά απάντηση δεν έπαιρνα. Τότε σκέφτηκα μήπως αν προσευχόμουνα στο φεγγάρι γινόταν τίποτε. Στη συνέχεια έκανα το ίδιο στ΄ αστέρια. Για ένα ολόκληρο χρόνο προσευχόμουν στ΄ αστέρια. Μάταια όμως. Κατάλαβα ότι έπρεπε να συνεχίσω να κουβαλάω το φορτίο μου, λέγοντας στον εαυτό μου πως ποτέ δεν θα εύρισκα πάνω στη γη αυτό που ζητούσα.
Ήμουν ήδη γέρος και τυφλός όταν άκουσα τα νέα πως ο Χριστός ήταν ο Υιός του ζωντανού και αληθινού Θεού, και ήρθε κάτω στη γη και ζήτησε το απολωλός, για να το ανακουφίσει από τη λύπη, να συμφιλιώσει τους ένοχους ανθρώπους με τον άγιο και δίκαιο Θεό. Τότε πήγε στον Ιησού Χριστό και βρήκα ειρήνη στην καρδιά και τη συνείδησή μου. Τώρα είμαι ευτυχισμένος και το φορτίο έχει φύγει».

Λίγα λόγια για το τί πιστεύουμε

 

Η Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία δέχεται το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας/Κωνσταντινουπόλεως,δίχως την προσθήκη "Filioque" των Δυτικών, ως συνοπτική, αλλά πλήρη, έκθεση των κυριoτέρων δογμάτων της Χριστιανικής θρησκείας και σύμφωνη με τις Γραφές. Κάθε άλλη έκθεση αρχών Πίστεως ή αποτελεί ανάπτυξη των δογμάτων αυτών, ή αναφέρεται σε επιμέρους θέματα τα οποία δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στο σύντομο αυτό Σύμβολο της Πίστεως.

Πιό συγκεκριμένα :

Για τις Γραφές
Για τον Αληθινό Θεό
Για το 'Αγιο Πνεύμα
Για την από παρθένο γέννηση του Χριστού
Για τον εξιλασμό
Για τη χάρη του Θεού
Για την εκκλησία
Για το Βάπτισμα και το Κυριακό Δείπνο
Για την Ανάσταση του Χριστού και τη Δεύτερη Έλευση Του
Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ευαγγελικής Βαπτιστικής Εκκλησίας. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την Εκκλησία, καθώς και ηχογραφημένα κηρύγματα από τον λόγο του Θεού, χριστιανικούς ύμνους, υλικό από τις δραστηριότητες της Εκκλησίας, κ.α.

 

 

"Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού."

Ψαλμός ιθ'1

 


Ευαγγελική Βαπτιστική Εκκλησία - Καποδιστρίου 42 - Αθήνα